Poster World Cup qua các thời kỳ

Hãy cùng Green Bamboo nhìn lại những poster qua các thời kỳ World Cup.

 

 

Green Bamboo.

logo-greenbamboo.vn