Biến hình thành tranh vẽ

Trong bài này, Green Bamboo sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tự hình chụp bằng máy ảnh KTS hay bất cứ tấm hình nào thành dạng tranh vẽ.

Ví dụ lấy tấm hình em bé này:


_ Mở chương trình photoshop, chọn File/Open/ hoặc đơn giản là kéo thả tấm hình vào trang nội dung PS.

_ Ấn shift-ctrl-U hoặc chọn Image/Adjustments/Black & White để chuyển thành dạng đen trắng

_ Tiếp theo, nhân đôi layer bằng cách cLick chuột phải layer và chọn Duplicate layer, hoặc nhấn ctrl-J
_ Ở layer mới, chọn Image > Adjustments > Invert (Ctrl + I) và đổi chế độ hòa trộn thành Color Dodge
_ Tiếp tục chọn Filter/Blur/Gaussian Blur..., chọn thông số Radius: 7 pixel

Như vậy, ban đã tự tay biến những bức hình chụp thành tranh vẽ.

Green Bamboo
Các bài viết khác
logo-greenbamboo.vn