Về in ấn
Quy trình in offset
Quy trình in offset

File đã thiết kế sẽ được kiểm tra có đúng tiêu chuẩn in offset không. Do khổ giấy in offset thường là những khổ giấy lớn nên file sau khi kiểm, các file sẽ được sắp xếp vào đúng khổ giấy in (thường gọi là bình phim)

Tổng hợp các loại giấy in
Tổng hợp các loại giấy in

Crystal: một mặt rất láng bóng như có phủ lớp keo bóng, mặt kia nhám, thường xài trung gian giữa giấy Bristol và giấy Couche tùy theo mục đích yêu cầu sản phẩm

logo-greenbamboo.vn