APTHC 2014
APTHC 2014

Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, Green Bamboo tự hào được chọn là đơn vị in ấn toàn bộ tài liệu cho Asia Pacific Travel Health Conference (APTHC 2014). Đây là sự kiện mang tầm quốc tế của Hiệp hội y khoa thế giới.

logo-greenbamboo.vn