Quy trình in offset
Quy trình in offset

File đã thiết kế sẽ được kiểm tra có đúng tiêu chuẩn in offset không. Do khổ giấy in offset thường là những khổ giấy lớn nên file sau khi kiểm, các file sẽ được sắp xếp vào đúng khổ giấy in (thường gọi là bình phim)

}
logo-greenbamboo.vn